14 thg 5, 2012

Hãy yêu đi bạn ơi

Rồi tất cả sẽ qua đi
Thế gian này sẽ còn lại gì?
- "Giờ chỉ còn lại ba điều:
Đức tin, hy vọng, và tình yêu
Nhưng điều lớn lao hơn hết
Là Tình yêu”  (*)
Vậy thì bạn ơi
Còn đợi chờ gì nữa
Hãy yêu đi
Ngay từ chính bây giờ
Đừng e ngại, nghi ngờ


Hãy thương yêu
Và hãy cho đi thật nhiều
Mà chẳng cần nhận lại
Hãy sẻ chia những gì bạn có
Cho những người khốn khó
Thăm viếng kẻ mồ côi,
Và người góa bụa
Đừng làm ngơ
Trước những người cần giúp đỡ
Hãy cứ làm theo
Tiếng nói của trái tim mình...

Và hãy yêu đi những lứa đôi
Để loài người tiếp tục sinh sôi
Thêm nhiều trên mặt đất
Cùng với cỏ cây, muôn loài vạn vật
Để hôm nay có bạn và tôi
Được sinh ra ở trên đời
Để được sống, yêu thương và hy vọng
Hãy gieo những hạt giống
Của tình thương yêu
Rồi một mai sẽ gặt hái được nhiều
Hoa thơm trái ngọt
Vì thế giới này rồi sẽ qua đi
Những gì bạn có hôm nay
Rồi cũng sẽ mất ngày mai
Nên hãy cho đi, hiến dâng tất cả
Trả lại cho thế gian
Những thứ gì thuộc về thế gian
Ta sẽ tìm lại được Thiên đàng
Mà ta đã đánh mất
Vì Tình yêu là điều lớn lao nhất
Và duy nhất còn lại trên đời
Vậy hãy yêu đi, bạn ơi!

4/2012
Xuân Dũng
(*) Kinh thánh I Côrinhtô 13:13

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét