31 thg 1, 2012

Lời Quan tham


Ta không muốn làm một dân quèn
Để được hưởng nền dân chủ
Ta cũng chẳng muốn làm lãnh tụ
Vì tự biết mình có bộ óc nhỏ nhoi
Ta chỉ muốn làm một quan chức mà thôi
Đội trên đạp dưới ta chẳng cần phải học
Ghế đã có ta tung hoành ngang dọc
Ta chẳng cần chi hơn ngoài danh vọng, tiền tài
Gia nhập đoàn quân của bọn cướp ngày
Hoặc bao che cho bầy cướp cạn [1]
Ta muốn làm một ông Quan cách mạng [2]
Để mỗi ngày được hút máu dân đen
Dùng bạc tiền ta từng bước ngoi lên
Trên những bậc thang
Của quyền lực vô biên
Cướp đất đai của dân, ta dùng những đòn phép đê hèn
Lập dự án cùng nhau ta kiếm chác
Quyền trong tay, ta đâu sợ làm điều gian ác
Bán rẻ lương tâm ta chẳng ngại tiếng chê cười
Đã từ lâu ta không còn phải là người
Vì đã thoái hóa trở về loài khỉ, vượn
Những con khỉ mang cái đuôi …“định hướng”
Chễm chệ ngồi lên những chiếc ngai vàng
Bán chức, mua quan như những món hàng
Ở cái chợ trời có tên “thiên đường chủ nghĩa”
Làm trò nhố nhăng, tiếng đời mai mỉa
Ta chẳng quan tâm, cứ  ngậm miệng ăn tiền
Mặc kệ cuộc đời, mặc thế sự đảo điên
Mặc dân khốn khổ, chỉ cần mình ta no đủ
Ta ghét những ngôn từ: tự do, dân chủ
Là những thứ do bọn thù địch bày ra
Những thứ này chẳng ích lợi cho ta
Ta nhất quyết không bao giờ khoan nhượng
Phải kiên định một lập trường tư tưởng
Không để cho đám trí thức ranh ma
Phản biện lung tung cản mũi kỳ đà
Không cho chúng  có chút nào quyền hạn
Một mình ta giữa thiên đường vô sản
Làm ít hưởng nhiều ta mặc sức ăn chơi
Cho đến ngày bão nổi khắp nơi nơi
Ta lũ lượt theo nhau vào … ống cống!
01.2012
X.DŨNG
Chú thích:
[1] Cướp cạn: chữ dùng của Hoàng Khương, báo Tuổi trẻ, bài báo “Nhức nhối nạn mãi lộ: Ghê hơn cướp cạn!”
[2] Quan cách mạng: chữ dùng của CT Hồ Chí Minh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét